פורסם ב הרתעה, חיזוק אכיפת החוק

הקמת כוח משימה לטיפול שורש במופעים של שחיתות שלטונית


הקמת כוח משימה לטיפול שורש במופעים של שחיתות שלטונית.

כוח זה יפעל כדלקמן: לאחר גילוי ליקויים חמורים בתחום האתי או מעשי שחיתות במשרד ממשלתי, ביחידת סמך או בכנסת, וגם לאחר פרסום חוות דעת ביקורתית של היועץ המשפטי לממשלה (במקרה שבו הוא מודיע על סגירת תיק בהיעדר ראיות מספיקות אך מוצא לנכון למתוח ביקורת על החשודים) או פסק דין המתייחס לליקויים כאמור או להתנהגות מושחתת, יתחקר כוח המשימה את האירוע במטרה להפיק לקחים מבניים ומערכתיים.

כוח המשימה יבחן אילו דפוסי עבודה בעייתיים עודדו שחיתות ומה ניתן לעשות — במיוחד בכל הנוגע לייעול הפעולה השלטונית ולשקיפותה ולקיצור טווחי הזמן הנדרשים — כדי שהמעשים המושחתים לא יישנו. אם מדובר במקרה שאירע במשרד ממשלתי, יצטרפו לכוח המשימה המנכ"ל, ראש הצוות המשרדי לענייני אתיקה (כמוצג בנספח 6) ומבקר הפנים.

אם מדובר במקרה שחבר כנסת היה מעורב בו, יצטרף לכוח המשימה יועץ האתיקה של הכנסת. במידת הצורך ימליץ הכוח על שינויים בנהלים או בחוקים. אם המקרה התרחש במשרד ממשלתי, יועברו ההמלצות לשר, למבקר המדינה ולוועדת הכנסת הרלוונטית, ויתקיים מעקב אחר יישומן.

מקור

פורסם ב הגנה על הפרדת הרשויות, חיזוק אכיפת החוק

פעילות נגד החלשת מבקר המדינה


פעילות נגד החלשת מבקר המדינה: שלחנו ליו"ר ועדת השרים לחקיקה התנגדות מפורטת להצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ', המבקשת לצמצם את כוחו של מבקר המדינה, למדר אותו מהליך תיקון הליקויים שמצא, ולהכפיף את תיקון הליקויים הנ"ל לגורמים פוליטיים.

פורסם ב הרתעה, חיזוק אכיפת החוק, מאבק בשחיתות

החלפת האיסור הפלילי הקיים על הפרת אמונים ומרמה


החלפת האיסור הפלילי הקיים על הפרת אמונים ומרמה (סעיף 284 לחוק העונשין). סעיף זה, שהוא עמום ואין בו כדי להדריך את עובדי הציבור באשר לתוכן האיסור, יוחלף בהוראת חוק שתגדיר התנהגויות ספציפיות של הפרת אמונים, ברוח הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה (נספח 2)

מקור

פורסם ב הרתעה, השירות הציבורי, חיזוק אכיפת החוק, מאבק בשחיתות

נייצר הרתעה וסנקציות חדשות כדי למנוע שחיתות שלטונית


מערכת אכיפת החוק חייבת להתחזק. אנחנו נעניק למערכת כלים, משאבים ומעטפת חקיקתית שתאפשר למצות במהירות וביעילות את הטיפול בעבירות שחיתות ולייצר הרתעה אפקטיבית למושחתים.

אנו מתחייבים:

לתקן ולעדכן את החקיקה על עבירות מרמה והפרת אמונים, ולהחמיר את הענישה על אישומי שחיתות.

לקבוע כי נבחר ציבור שהורשע בעבירת קלון לא יוכל להיבחר במשך 14 שנים.

לחוקק חוק השעיה מיידי לנושא משרה ציבורית שהוגש נגדו כתב אישום.

להגדיל את תקני האכיפה והחקירה ברשויות החוק.

לקדם חקיקה מתקדמת להגנה על חושפי שחיתויות.

לקדם רפורמה בסדרי הדין שתקל על המשטרה ומערכת המשפט לקצר הליכי חקירה והעמדה לדין בעבירות שחיתות, מרמה והפרת אמונים.

לקבוע נהלי פרסום מחויב של ניגודי אינטרסים של נבחרי ציבור.

פורסם ב הגנה על הפרדת הרשויות, השירות הציבורי, חיזוק אכיפת החוק, מאבק בשחיתות, פעילות ראשי הרשויות

נבטיח כי האנשים הטובים ביותר ישרתו את הציבור


לא נאפשר להמשיך את הפוליטיזציה של מינויים בשירות הציבורי. את המדינה שלנו ינהיגו רק האנשים הטובים, המוכשרים והמקצועיים ביותר, שיש להם מחויבות אחת – לשרת נאמנה את הציבור.

אנו מתחייבים

לקדם “חוק יסוד: השירות הציבורי”, שיגדיר את משרתי הציבור כנאמנים על פי חוק לאינטרס הציבורי.

לחוקק את חוק “האנטי ג’ובים” המבטל את תרבות המינויים הפוליטיים ומבטיח בחירת המוכשרים והמתאימים ביותר למשרות הבכירות בשירות הציבורי.

לנתק את השרים והדרג הפוליטי ממינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות.

לעגן בחקיקה את בחירת שומרי הסף המרכזיים באופן הנקי והמקצועי ביותר.

לחוקק חוק קציבת כהונה לראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד.

להגביל כהונת ראשי ערים וחברי מועצות ל-3 קדנציות בלבד.

לשמור על עצמאותם של מבקרי הפנים ויועצים משפטיים בשלטון המקומי.

פורסם ב חיזוק אכיפת החוק, מאבק בשחיתות

מחיקת כל חוקי השחיתות של הממשלה הנוכחית


לא נשאיר זכר לכל החוקים שעוסקים בפגיעה במלחמה בשחיתות שהעבירה הממשלה הנוכחית. הם יבוטלו בחודש הראשון לממשלתנו.

אנו מתחייבים

לבטל את “חוק ההמלצות” ולהחזיר את הכוח לרשויות אכיפת החוק בישראל.

לבטל את “חוק הג’ובים” ולגנוז כל כוונה למנות מקורבים לתפקידי מפתח בשירות הציבורי.

לבטל את הכוונה למנות “קונסיילירים” במקום יועצים משפטיים במשרדי הממשלה.

להפסיק באופן מידי את כל הכוונות להחלשת בית המשפט העליון, מבקר המדינה, שומרי הסף ומערכת אכיפת החוק בישראל, ולהבטיח את עצמאותם.

פורסם ב חיזוק אכיפת החוק, פעילות הממשלה, פעילות חברי הכנסת, פעילות ראשי הרשויות

גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה חברי הכנסת וראשי הרשויות


גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה על ידי הממשלה, ונקדם את החלתם גם על חברי הכנסת ועל ראשי רשויות מקומיות.

נפעל לאימוץ עקרונות הוועדה הציבורית בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט בדימוס מאיר שמגר לעניין גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה על ידי הממשלה, ונקדם את החלתם גם על חברי הכנסת ועל ראשי רשויות מקומיות. בהתאם לכללים אלו,

במקרה שבו ייחסו רשויות החוק לאיש ציבור שכזה מעשי עבירה חמורים בהודעה רשמית של מי שמוסמך להגיש כתב אישום, יחויב אותו אדם להשעות את עצמו או להתפטר מתפקידו.

עוד קובעים הכללים

שאיש ציבור הנחקר במשטרה לא יימנע מלהשיב לשאלות החוקר ולא יוכל להשתמש בזכות השתיקה. אם יבחר להשתמש בזכות השתיקה, ייאלץ להתפטר מתפקידו.

פורסם ב חיזוק אכיפת החוק, שקיפות ברשויות

שיפור אמון הציבור במשטרה, בפרקליטות ובמערכת המשפט


שיפור אמון הציבור במשטרה, בפרקליטות ובמערכת המשפט

גופים בעלי ריכוז כוח אדיר, כמו הפרקליטות, המשטרה ומערכת המשפט סובלים מחוסר אמון ציבורי גדל, אשר תועד בוועדות ציבוריות שונות. אלה המליצו על מספר מהלכים להשבת אמון הציבור בהן כגון

הקמת גוף פיקוח על הפרקליטות, איחוד התביעה המשטרתית עם פרקליטות המדינה, בחינת אלימות שוטרים כלפי אוכלוסיות מוחלשות, קציבת מועדים לטיפול בתיקי בימ"ש, בחינת התנהלות של שופטים/ות ועוד

כיום, למשל, לא מיושמת הוראת חוק הקובעת כי הפרקליטות תטפל בתיקים של תקיפת שוטר ולא אומץ דו"ח מבקר המדינה בעניין התביעה המשטרתית.

המחנה הדמוקרטי יפעל להשבת האמון הציבורי במנגנוני אכיפת החוק, ויוודא כי הפיקוח והבקרה על הפרקליטות, המשטרה ומערכת המשפט, מתבצעים כנדרש, וזאת מתוך הבנה שכוחן של אלה חיוני לשמירת הסדר הדמוקרטי, אולם חייב במקביל להיות מפוקח וחשוף לביקורת ציבורית עניינית.

פורסם ב חיזוק אכיפת החוק

חובת דיווח ציבורית של היועץ המשפטי לממשלה אחת לחצי שנה


חובת דיווח ציבורית של היועץ המשפטי לממשלה אחת לחצי שנה

על היועץ המשפטי לממשלה לדווח לציבור אחת לחצי שנה על מצב החקירות של עובדי ציבור, בכירים וממונים שנחשדו בשחיתות שלטונית. בכלל זה עליו לעדכן בדבר מספר התלונות שהגיעו לידי המשטרה בעניין שחיתות, החלטות על פתיחת חקירה נגד עובדי ציבור, סגירת תיקים וטעמיה, העמדות לדין, הרשעות וגזרי דין.