פורסם ב פעילות הממשלה, פעילות חברי הכנסת, פעילות משרדי הממשלה, פעילות ראשי הרשויות, שקיפות בפעילות הממשלה, שקיפות ברשויות, שקיפות פעילות נבחרי הציבור

הטמעת תרבות של שקיפות ואחריותיות


המערכת הציבורית חייבת לעבור מהפכה תרבותית של שקיפות, אחריותיות ויושרה. את אלה נקדם בשורה של צעדים שיטמיעו ערכים אלה בקרב כלל משרתי הציבור בישראל.

אנו מתחייבים:

לצמצם באופן עמוק את הבירוקרטיה של מוסדות ציבורים המעודדת תופעות שחיתות.

לפרסם קוד אתי מעודכן ומפורט לחברי הכנסת ולשרים.

לחייב את כל הרשויות המקומיות בישראל לפרסם תקציב, התקשרויות ופרוטוקולים.

לבטל את מושג “הכספים הקואליציוניים” ולוודא כי אלה יופיעו באופן ברור בספר התקציב.

לעודד ולתמרץ פרסום יזום של כל מידע רשותי לאזרח.

לפרסם את הצבעות השרים בוועדת שרים לחקיקה.

להחיל תכנית חינוכית במסגרת לימודי האזרחות שתעמיק את חשיבותם של מערכות הממשל והחוק, ותשקף את נזקי השחיתות.

פורסם ב הגנה על הפרדת הרשויות, השירות הציבורי, חיזוק אכיפת החוק, מאבק בשחיתות, פעילות ראשי הרשויות

נבטיח כי האנשים הטובים ביותר ישרתו את הציבור


לא נאפשר להמשיך את הפוליטיזציה של מינויים בשירות הציבורי. את המדינה שלנו ינהיגו רק האנשים הטובים, המוכשרים והמקצועיים ביותר, שיש להם מחויבות אחת – לשרת נאמנה את הציבור.

אנו מתחייבים

לקדם “חוק יסוד: השירות הציבורי”, שיגדיר את משרתי הציבור כנאמנים על פי חוק לאינטרס הציבורי.

לחוקק את חוק “האנטי ג’ובים” המבטל את תרבות המינויים הפוליטיים ומבטיח בחירת המוכשרים והמתאימים ביותר למשרות הבכירות בשירות הציבורי.

לנתק את השרים והדרג הפוליטי ממינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות.

לעגן בחקיקה את בחירת שומרי הסף המרכזיים באופן הנקי והמקצועי ביותר.

לחוקק חוק קציבת כהונה לראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד.

להגביל כהונת ראשי ערים וחברי מועצות ל-3 קדנציות בלבד.

לשמור על עצמאותם של מבקרי הפנים ויועצים משפטיים בשלטון המקומי.

פורסם ב חיזוק אכיפת החוק, פעילות הממשלה, פעילות חברי הכנסת, פעילות ראשי הרשויות

גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה חברי הכנסת וראשי הרשויות


גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה על ידי הממשלה, ונקדם את החלתם גם על חברי הכנסת ועל ראשי רשויות מקומיות.

נפעל לאימוץ עקרונות הוועדה הציבורית בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט בדימוס מאיר שמגר לעניין גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה על ידי הממשלה, ונקדם את החלתם גם על חברי הכנסת ועל ראשי רשויות מקומיות. בהתאם לכללים אלו,

במקרה שבו ייחסו רשויות החוק לאיש ציבור שכזה מעשי עבירה חמורים בהודעה רשמית של מי שמוסמך להגיש כתב אישום, יחויב אותו אדם להשעות את עצמו או להתפטר מתפקידו.

עוד קובעים הכללים

שאיש ציבור הנחקר במשטרה לא יימנע מלהשיב לשאלות החוקר ולא יוכל להשתמש בזכות השתיקה. אם יבחר להשתמש בזכות השתיקה, ייאלץ להתפטר מתפקידו.