פורסם ב פעילות השדלנים, תקופת הצינון

יש לקבוע תקופת צינון ממושכת לרגולטור בכיר שמבקש לעבור לעבוד בתחום שעליו פיקח


יש לקבוע תקופת צינון ממושכת לרגולטור בכיר שמבקש לעבור לעבוד בתחום שעליו פיקח (כיום הצינון מקוצר ב-94% מהמקרים – כמעט אוטומטית). הצינון יהיה נרחב במיוחד לפני מעבר של בכירים במשרד להגנת הסביבה אל החברות המזהמות ביותר במשק (תופעה שמתרחשת הרבה היום, ובהתאם לרשימה שהמשרד עצמו מפרסם בכל שנה). 

פורסם ב תקופת הצינון

הרחבת חובת הצינון במעבר מהשירות הציבורי לשירות הפרטי


הרחבת חובת הצינון במעבר מהשירות הציבורי לשירות הפרטי

הצינון יהיה מהותי ולא רק פורמאלי, ועובד הציבור יידרש לעבור "צינון פנימי וחיצוני" בתוך השירות הציבורי, בטרם יעבור לעסוק בענייניו הפרטיים של מי שעניינו טופל בידיו כפקיד ציבור. החוק יוחל גם על עובדי אגף התקציבים באוצר.