פורסם ב הגנה על הפרדת הרשויות

החזרת האיזונים לוועדה למינוי שופטים


החזרת האיזונים לוועדה למינוי שופטים

יש לוודא כי בכל ועדה למינוי שופטים, יהיו חברים נציג אחד מטעם הקואליציה ונציג אחד מטעם האופוזיציה כפי שהיה נהוג לאורך השנים. נוהג זה הופר עם הצטרפות ישראל ביתנו לקואליציה אשר נציגה נשאר חבר בוועדה ובכך מנע מהאופוזיציה השפעה בוועדה. הכלל לפיכך יהיה שחבר האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים יהיה חייב להיות באופוזיציה בכל רגע נתון של כהונה בוועדה