פורסם ב הרתעה, השירות הציבורי, חיזוק אכיפת החוק, מאבק בשחיתות

נייצר הרתעה וסנקציות חדשות כדי למנוע שחיתות שלטונית


מערכת אכיפת החוק חייבת להתחזק. אנחנו נעניק למערכת כלים, משאבים ומעטפת חקיקתית שתאפשר למצות במהירות וביעילות את הטיפול בעבירות שחיתות ולייצר הרתעה אפקטיבית למושחתים.

אנו מתחייבים:

לתקן ולעדכן את החקיקה על עבירות מרמה והפרת אמונים, ולהחמיר את הענישה על אישומי שחיתות.

לקבוע כי נבחר ציבור שהורשע בעבירת קלון לא יוכל להיבחר במשך 14 שנים.

לחוקק חוק השעיה מיידי לנושא משרה ציבורית שהוגש נגדו כתב אישום.

להגדיל את תקני האכיפה והחקירה ברשויות החוק.

לקדם חקיקה מתקדמת להגנה על חושפי שחיתויות.

לקדם רפורמה בסדרי הדין שתקל על המשטרה ומערכת המשפט לקצר הליכי חקירה והעמדה לדין בעבירות שחיתות, מרמה והפרת אמונים.

לקבוע נהלי פרסום מחויב של ניגודי אינטרסים של נבחרי ציבור.