פורסם ב חיזוק אכיפת החוק, פעילות הממשלה, פעילות חברי הכנסת, פעילות ראשי הרשויות

גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה חברי הכנסת וראשי הרשויות


גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה על ידי הממשלה, ונקדם את החלתם גם על חברי הכנסת ועל ראשי רשויות מקומיות.

נפעל לאימוץ עקרונות הוועדה הציבורית בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט בדימוס מאיר שמגר לעניין גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה על ידי הממשלה, ונקדם את החלתם גם על חברי הכנסת ועל ראשי רשויות מקומיות. בהתאם לכללים אלו,

במקרה שבו ייחסו רשויות החוק לאיש ציבור שכזה מעשי עבירה חמורים בהודעה רשמית של מי שמוסמך להגיש כתב אישום, יחויב אותו אדם להשעות את עצמו או להתפטר מתפקידו.

עוד קובעים הכללים

שאיש ציבור הנחקר במשטרה לא יימנע מלהשיב לשאלות החוקר ולא יוכל להשתמש בזכות השתיקה. אם יבחר להשתמש בזכות השתיקה, ייאלץ להתפטר מתפקידו.