פורסם ב הרתעה, מאבק בשחיתות

עבירת הפרת אמונים


​נגדיר עבירת הפרת אמונים בחקיקה​

עבירת הפרת אמונים לא הוגדרה עד כה בחקיקה ולא הוגדרו גבולותיה. היעדר הגדרה מפורשת בחוק לעבירת הפרת אמונים הותיר "שטח אפור" נרחב, ולפיכך לא אחת יכלו פוליטיקאים שסרחו לחמוק מאחריות למעשיהם – הם נתלו בהיעדר הפליליות של מעשיהם והתעלמו מהסוגיות האתיות והציבוריות העולות ממעשים אלו. נפעל להגדיר בחקיקה את עבירת הפרת האמונים, ונוביל לכך שעבירה זו תכלול פעולות של גופי שלטון המבוצעות תוך ניגוד עניינים; קבלת טובות הנאה; מרמה ציבורית והטעיה מכוונת של עובד ציבור או הסתרת מידע ממנו כדי להשפיע על שיקול דעתו ועל החלטותיו; שימוש פסול במידע פנימי לשם קידום עניין אישי; ופעולה או הימנעות מפעולה בניגוד לאינטרס הציבור.