פורסם ב פעילות הממשלה, פעילות חברי הכנסת, פעילות משרדי הממשלה, פעילות ראשי הרשויות, שקיפות בפעילות הממשלה, שקיפות ברשויות, שקיפות פעילות נבחרי הציבור

הטמעת תרבות של שקיפות ואחריותיות


המערכת הציבורית חייבת לעבור מהפכה תרבותית של שקיפות, אחריותיות ויושרה. את אלה נקדם בשורה של צעדים שיטמיעו ערכים אלה בקרב כלל משרתי הציבור בישראל.

אנו מתחייבים:

לצמצם באופן עמוק את הבירוקרטיה של מוסדות ציבורים המעודדת תופעות שחיתות.

לפרסם קוד אתי מעודכן ומפורט לחברי הכנסת ולשרים.

לחייב את כל הרשויות המקומיות בישראל לפרסם תקציב, התקשרויות ופרוטוקולים.

לבטל את מושג “הכספים הקואליציוניים” ולוודא כי אלה יופיעו באופן ברור בספר התקציב.

לעודד ולתמרץ פרסום יזום של כל מידע רשותי לאזרח.

לפרסם את הצבעות השרים בוועדת שרים לחקיקה.

להחיל תכנית חינוכית במסגרת לימודי האזרחות שתעמיק את חשיבותם של מערכות הממשל והחוק, ותשקף את נזקי השחיתות.