פורסם ב הגנה על הפרדת הרשויות, השירות הציבורי, חיזוק אכיפת החוק, מאבק בשחיתות, פעילות ראשי הרשויות

נבטיח כי האנשים הטובים ביותר ישרתו את הציבור


לא נאפשר להמשיך את הפוליטיזציה של מינויים בשירות הציבורי. את המדינה שלנו ינהיגו רק האנשים הטובים, המוכשרים והמקצועיים ביותר, שיש להם מחויבות אחת – לשרת נאמנה את הציבור.

אנו מתחייבים

לקדם “חוק יסוד: השירות הציבורי”, שיגדיר את משרתי הציבור כנאמנים על פי חוק לאינטרס הציבורי.

לחוקק את חוק “האנטי ג’ובים” המבטל את תרבות המינויים הפוליטיים ומבטיח בחירת המוכשרים והמתאימים ביותר למשרות הבכירות בשירות הציבורי.

לנתק את השרים והדרג הפוליטי ממינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות.

לעגן בחקיקה את בחירת שומרי הסף המרכזיים באופן הנקי והמקצועי ביותר.

לחוקק חוק קציבת כהונה לראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד.

להגביל כהונת ראשי ערים וחברי מועצות ל-3 קדנציות בלבד.

לשמור על עצמאותם של מבקרי הפנים ויועצים משפטיים בשלטון המקומי.