פורסם ב שינוי שיטת הבחירות

טוהר הבחירות


טוהר הבחירות

במערכת הבחירות האחרונה הפכנו למטרות. כל אחד מאיתנו סומן. מפלגות הלבישו לכל קהל מסר, שניסה להפעיל משהו שמאפיין רק את אותו קהל. המסרים לרוב לא כללו רעיונות ומצעים – שחלק מהמפלגות כלל לא טרחו לפרסם. ממש לא. הם כללו בעיקר הפחדות בהתאמה אישית והטלת רפש על המתחרים.

היכולת לפלח קבוצות לפי דיוק כירורגי של מצב משפחתי והעדפות מיניות היא נשק תעמולה רב-עוצמה לשינוי דפוס הצבעה. דמוקרטיות חפצות חיים שמעוניינות בדיון פומבי מושכל – חייבות להשיב מלחמה. בשוך הבחירות, נראה שיש 3 הצעות חוק שממשלים שרוצים למנוע פופוליזם בעידן החדש חייבים לחוקק בדחיפות.

1.

איסור קידום מודעות פוליטיות בתשלום 3 חודשים לפני בחירות – בכל הרשתות החברתיות. 

פרסום פוליטי, המשלב אפשרות לטרגט קהלים ספציפיים, הופך את כיכר העיר הדיגיטלית ערב בחירות לזירת מניפולציות. התעמולה החדשה לא מאפשרת לנו להצביע חכם יותר. ההיפך, היא מחזירה אותנו להצביע מהבטן – ודווקא בעידן שבו המידע זמין לכל. בנוסף, בניגוד לשלטי פרסום פיזיים, שם החוק מחייב את חלוקתם בין המפלגות, הפרסום ברשתות החברתיות פרוץ. למי שיש יותר כסף, יש שליטה על השיח הדיגיטלי. למפלגות הגדולות יש כספי מימון רבים יותר, ולכן הנוכחות הדיגיטלית שלהן מכחידה את השאר. המהלך נמצא בהישג יד. בגוגל הוכיחו שזה אפשרי – בחברה מנעו פרסום פוליטי מותאם אישית בזמן בחירות בשלל מדינות. פייסבוק כבר יודעת לזהות סטטוס ממומן בעל טבע פוליטי, אך היא טענה ששקיפות על זהות המממן תספיק. אבל, כפי שראינו במערכת האחרונה, זה לא מספיק. רק איסור מוחלט על מודעות פוליטיות ישיב את טוהר הקמפיין.

2.

רשת חברתית תיקנס על כל פייק ניוז שדווח, אך לא הוסר תוך 6 שעות.

מלחמה בפייק ניוז ברשת חברתית אפשרית. כיום כבר פועלים 63 ארגוני בדיקת עובדות שאושרו על ידי רשת א-פוליטית בינלאומית בשם IFCN. הם מאששים ומפריכים פוסטים לפי אמות מידה אוניברסליות. פייסבוק כבר מסייעת להם ומשתמשת בממצאיהם. האלגוריתם שלה מפחית תפוצה של פוסט, שהוגדר על ידם ככוזב. אבל ההיקף עדיין סמלי. הפעילות שלה בנושא וולנטארית. אין שום סיבה שהרגולטורים לא יאיצו את התהליך הזה.

3.

איסור שליחת מסרונים אנונימיים. כל אחד מאיתנו הוצף במהלך הבחירות בסמסים. חלקם התחזו לסקרים, שבעצם צבעו אתכם לשיגור עתידי של מסרים מותאמים אישית. אחרים הפיצו פייק ניוז. הפתרון פשוט – שקיפות. כאן היא כן תעזור ותמגר שימוש ציני ופסול. בעת שליחת חבילה – יצוין בכל מסרון שם רוכש החבילה. חברת סלולר שלא תשקף את שם המזמין – תיקנס בכבדות.

היופי בחוקים האלה הוא שהמדינה בכלל לא תצטרך לאכוף אותם. אם הקנס שייקבע בחוק יהיה מספיק גבוה – חברות כבר ידאגו להתיישר בעצמן. הן גם משוועות לכך. כיום הפיתוי של כספי בחירות גדול מכדי להסתכל מעבר לשורת הרווח המיידית, ומקשה על המשקיעים לראות שבפעילות זו הן מערערות בטווח הארוך את היסודות הדמוקרטיים, שמאפשרים להם לפעול. אפילו מנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג קרא לאחרונה לממשלות להטיל עליו רגולציה. ולמקרה ששכחתם, אף אחד לא באמת שואל אותו. גם תאגידי ענק כפופים לממשלות – שעובדות אצלנו. בשביל זה יש ריבון.

למרבה הצער, החוקים לא יקודמו על ידי פוליטיקאים, שנבחרים בזכות פרצות שכאלו. לכן, זה חייב לבוא מאיתנו. איך? זה הזמן להיות מעורב פוליטית. אין ברירה. בדמוקרטיה לא מספיק להצביע, חייבים לשמור עליה גם בין הבחירות. זה המחיר של שלטון העם.

פורסם ב שינוי שיטת הבחירות

בחינה מחודשת של ההסדרים הקיימים בכל הנוגע למימון בחירות.


בחינה מחודשת של ההסדרים הקיימים בכל הנוגע למימון בחירות

מובן לכול כי אחד הגורמים המגבירים את השחיתות השלטונית קשור להישענות של נבחרי הציבור על תרומות פרטיות. מוצע כי תוקם ועדה אשר תמליץ בתוך שנה מיום מינויה על גובה ואופני התרומות המותרים. עם זאת, בהמשך לעמדתנו באשר לצורך באישור לשם ביצוע עסקאות שבהן לנבחר הציבור יש עניין אישי כמפורט בנספח 3, מוצע כי יורחב הצורך באישור מראש לפעולה של נבחר הציבור אשר יש בה כדי להשפיע מהותית על תורם שתרם לנבחר הציבור או למפלגתו בעשר השנים שקדמו לביצוע הפעולה סכומים המצטברים מעל סף שייקבע על תכנית למאבק בשחיתות השלטונית בישראל 8 ידי מבקר המדינה תורם מעין זה דינו יהיה זהה לבעלי העניין המתוארים בנספח 3 .

על מנת לאפשר אכיפה אפקטיבית ושימוש מושכל באמצעים של כריית מידע מוצע כי ליחידה להגנה על טוהר המידות יועברו גם כל מאגרי הנתונים של תרומות העבר לפוליטיקאים במדינת ישראל. כמו כן מוצע להרחיב הן את הדיווח הן את המגבלות על תורמים גם לגורמים אשר סייעו מהותית לנבחר הציבור באמצעים עקיפים ולא ממוניים, כגון עריכה של אספת בחירות או רתימה של תומכים ותורמים, כפי שייקבעו. בכל מצב של ספק באשר לשאלה אם סיוע מסוים נחשב מהותי, על נבחר הציבור לפנות בשאילתה כמפורט בנספח 3

מקור